FANDOM


Kleon er hovedbyen i Kleon-len, beliggende i det sydlige Lidanien, i Fyrstedømmet Ildrav-Olimaria. Byen har 1592 indbyggere som hovedsageligt lever af landbrug i og omkring byen.

Historie:

Det vides at Maron og Kleon blev bygget i 356 som to nye byer til de yngste sønner af den daværende Fyrst Petra II. Byerne er næsten identiske bortset fra deres centrum som er rettet ind efter to forskellige guder.

Da Rea blev frigivet og oprettet som selvstændigt len i 955 gjorde Maron krav på en række landområder under Kleon. Dette område blev overtaget af Marons bygarde og det kom til hårde kampe de to len imellem indtil Fyrst Hors III greb ind.

Økonomi:

Byens økonomi er præget stort af handlen med mælk, byggesten, ler, korn og øl som byen producerer i store mængder. Dette eksporteres hovedsageligt til Olimaria By og Khaar Stad.