FANDOM


Lensretten er det 2.niveau af de fyrstelige domstole. Alt efter hvilket fyrstedømme der er tale om afgøres sager i denne domstol enten af en dommer eller af lenets adelige overhoved personligt.

Sager fra Stadsretten kan ankes til Lensretten direkte. Da hvert fyrstedømmes juridiske system er forskelligt er procedurer og og krav til sager forskelligt fra fyrstedømme til fyrstedømme.

Hvis lenets adelige overhoved tillader det kan en sag fra Lensretten ankes til Fyrstelig Højesteret i de fyrstelige hovedstæder.